ABOUT US

ประวัติ บริษัท parkslopedesign.net เป็นบริษัทออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ที่มีความเชี่ยวชาญในการสร้างเว็บไซต์ที่สวยงามและสร้างประสบการณ์ใช้งานที่เหมาะสมสำหรับลูกค้า บริษัทมีประสบการณ์ทางด้านการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์มากว่า 10 ปี บริษัท parkslopedesign.net มุ่งมั่นในการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุดให้กับลูกค้า โดยการนำเสนอโซลูชันที่ทันสมัยและการออกแบบที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ทีมงานมีความคิดสร้างสรรค์และความเชี่ยวชาญที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดและเติบโตได้ในยุคดิจิทัล

วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ของเราคือการให้บริการที่เป็นเลิศในการออกแบบเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน โดยให้ความสำคัญกับคุณภาพ ความคล่องตัว และประสิทธิภาพ พวกเราพึงมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ผลงานที่ได้มาตรฐานสูงและมีความเป็นเอกลักษณ์ โดยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเครื่องมือที่ทันสมัย

ความมุ่งมั่นในความยุติธรรมและความปลอดภัย เราใส่ใจในเรื่องความปลอดภัยเป็นอย่างสูง และได้นำเสนอมาตรการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการกับเรา ทีมงานของเรามีความรู้และความเชี่ยวชาญในเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลและสามารถใช้เทคโนโลยีเข้ารหัสข้อมูลและมีมาตรการความปลอดภัยเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เหมาะสม

ข้อมูลการอนุญาตและกับรับรอง เราตระหนักถึงความลับและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลลูกค้า ดังนั้น เราจึงใช้มาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า เช่น การใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัสข้อมูลและมาตรการความปลอดภัยอื่นๆ เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาต

ทีมผู้บริหาร ทีมผู้บริหารของเรามีการทำงานร่วมกันอย่างเป็นทีม พวกเขาเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ เช่น การออกแบบกราฟิก การโปรแกรมเมอร์ การวางแผนโครงการ การจัดการผลิตภัณฑ์ และการตลาด เขาสามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมให้ได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

ที่อยู่ 1184 ถ.รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย จ.กรุงเทพฯ 

ข้อมูลการติดต่อโทร 061-620-2080

ที่อยู่อีเมล์

[email protected]

[email protected]

[email protected]