ABOUT AUTHOR

พลเชษฐ์ ใจกล้า ตำแหน่งผู้ช่วยบรรณาธิการ (Assistant Editor) เกิดในวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2526, ที่จังหวัดชลบุรี พลเชษฐ์มีความสนใจในการเรียนรู้และค้นคว้าเทคโนโลยีโดยเฉพาะด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ มันช่วยให้เขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมและการออกแบบเว็บไซต์ 

เขาได้รับการศึกษาในสายวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและได้รับปริญญาตรีในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศ หลังจากสำเร็จการศึกษาพลเชษฐ์ได้ทำงานในสายอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ และเข้าร่วมในโครงการและโปรเจกต์ที่ต้องการทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นอกจากนี้ พลเชษฐ์ มีแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆโดยเฉพาะในด้านการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ทำให้เขาเป็นที่รู้จักในวงกว้างในวงการไอที พลเชษฐ์ เชื่อว่าความรู้และทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยพัฒนาและเปลี่ยนแปลงโลกในยุคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเขาหวังว่าจะสามารถมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้น

ข้อมูลติดต่อ: คุณพลเชษฐ์ ใจกล้า 

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยบรรณาธิการ (Assistant Editor) parkslopedesign.net

ที่อยู่: 451/304, หมู่ 12, ซอย หมู่บ้านเบเวอร์รี่ไทยเฮ้าส์, ถนน สุขุมวิทพัทยา, ชลบุรี 

อีเมล: [email protected]